Zoeken naar woorden en namen in databanken en woordenboeken van het Nederlands en het Fries.

Zoek naar informatie over het Nederlands en Fries

Hier willen we uiteindelijk zoveel mogelijk woordenboeken, grammatica's en andere bronnen over het Nederlands bij elkaar brengen; zowel bronnen die reeds op het internet aanwezig zijn als andere. Op dit moment zijn enige grote databanken en digitale woordenboeken beschikbaar.


punt Algemeen Nederlands Woordenboek (Demoversie)
punt Groene Boekje (Woordenlijst Nederlandse Taal)
punt Plantennamen in de Nederlandse Dialecten
punt Nederlandse Familienamendatabank
punt Nederlandse Voornamendatabank
punt Van Dale Hedendaags Nederlands
Oudnederlands Woordenboek (ONW)
Vroegmiddelnederlands Woordenboek (VMNW)
Middelnederlandsch Woordenboek (MNW)
Woordenboek der Nederlandsche Taal (WNT)
Woordenboek der Friese Taal (WFT)
ONW + VMNW + MNW + WNT + WFT