Zoek meldingen:

pagina 3 van 790, 7893 meldingen in totaal

gemeld op rubriek melding datum locatie
06-04-2019 15:36 Anders: Woordgeslacht @05-04-2019 20:03. U schrijft: 'De huidige stand van zaken in Nederland is dat onze taal in feite nog maar twee geslachten kent: de- en het-woorden. Zo erg is dat niet: het Frans is al eeuwen het neutrum kwijt.' Hierbij twee kanttekeningen. Ten eerste: De Nederlanden kennen al sinds eeuwen twee lidwoorden, de en het, maar toch drie woordgeslachten, want achter de gaan er helaas twee schuil. Het derde, i.c. het neutrale, is altijd gekoppeld geweest aan het tweede lidwoord, het. Ten tweede: het Frans kent inderdaad slechts twee lidwoorden, le en la, maar het Nederlandse koppel, de en het, is daarvan geen equivalent: onzijdig is niet hetzelfde als vrouwelijk. In de praktijk worden het-woorden tegenwoordig echter dikwijls wel als Franse la-woorden behandeld; hetgeen resulteert in de bekende haar-ziekte. Als die ooit gezond genoemd gaat worden, mogen/moeten wij gaan zeggen 'Het huis heeft door de storm haar dak verloren' en 'Het weer toont weer haar grilligheid'. Het zal wennen worden. Nuttige informatie hierover is te vinden bij Onze Taal: https://onzetaal.nl/taaladvies/verwijswoorden/ 05-04-2019 hieronder
05-04-2019 20:03 Anders: Mijn betoog was toch helder genoeg: die paar vrouwelijke woorden - een heel specifiek setje - zijn de enige woorden in dat vermaledijde vergadercircuit waarbij men op het woordgeslacht let. En men wijst lieden die zich niet aan die code houden fijntjes op die vrouwelijke commissie. Dat dat dikdoenerige flauwekul is wordt wel bewezen door het feit dat diezelfde mensen bij de lunch tussen de vergaderingen door nooit zeggen: "Wat een heerlijke soep, ik heb haar met smaak gegeten". Terwijl soep toch echt vrouwelijk is. Dat bedoel ik. De huidige stand van zaken in Nederland is dat onze taal in feite nog maar twee geslachten kent: de- en het-woorden. Zo erg is dat niet: het Frans is al eeuwen het neutrum kwijt. 05-04-2019 hieronder
05-04-2019 18:20 Anders: woordgeslacht @03-04-2019, 20:07: kunt u uw stelling over het vergadercircuit nader toelichten? Woorden als raad, commissie en bank waren al mannelijk resp. vrouwelijk lang voordat er zoiets als een vergadercircuit bestond. Bovendien zijn de equivalenten ervan dat in het Duits resp. Frans ook. Of vindt u misschien dat we wegens het veelvuldig onjuiste gebruik ervan de hele notie van woordgeslacht maar moeten laten vervallen? 03-04-2019
04-04-2019 21:39 Anders: Ik kan iets over het Frans zeggen: wanneer doodnormale, gemiddeld opgeleide Fransen een woord gebruiken dat niet vaak voorkomt, dan kiezen ze inderdaad op de gok het woordgeslacht. Maar heel vaak komt dat niet voor. Verder is leuk dat het Frans soms een vrouwelijk woord heeft voor een typisch mannelijk begrip (sentinelle, vigie). Ook heeft het Frans soms een meervoudig woord waar wij in het Nederlands een enkelvoud gebruiken, of andersom. Het leukst is het woord amour: mannelijk in het enkelvoud, vrouwelijk in het meervoud. 04-04-2019 hieronder
04-04-2019 21:34 Anders: Wat die kranten betreft: ik vreesde al een beetje dat het ED een imprint was van het AD. Maar ook kranten die doorgaan voor kwaliteitskranten staan vol fouten tegenwoordig. Vele bijdragen op dit meldpunt, ook van mijn hand, tonen bijvoorbeeld de bedroevende staat van de NRC aan. 04-04-2019 hieronder
04-04-2019 16:38 Anders: woordgeslacht @03-04-2019 20:07. De Engelsen hebben het zich erg gemakkelijk gemaakt, maar hoe houden de Fransen het vol, hun le- en la-woorden te onderscheiden? En dan de Duitsers met hun der-, die- en das-naamwoorden? Schuiven die in hun tolerantie ook op in de richting van de Engelsen? Dezelfde vraag kun je stellen als het gaat om o.a. de Italianen, de Spanjaarden en de Russen. Ik ben nieuwsgierig. 04-04-2019 hieronder
04-04-2019 16:17 Anders: @04-04-2019 15:14. Er zijn een aantal tegenargumenten: 1) zijn de andere kranten beter? Veel artikelen die in het ED verschijnen, staan in alle kranten die met het AD verbonden zijn; 2) het ED is onze enige regiokrant; 3) ondanks misschien de schijn van het tegendeel lees ik mijn kranten vooral vanwege de inhoud. 04-04-2019 hieronder
04-04-2019 15:14 Anders: Met zoveel fouten, nog wel op één dag, zou ik als ik u was een andere krant gaan lezen. 04-04-2019 hieronder
04-04-2019 15:11 Opvallende zinsconstructies Minister Hoekstra zou gezegd hebben 'Het grote probleem is niet de regels'. In dat geval heeft hij onderwerp en predicaat verwisseld. Wat vooraan staat is niet altijd het onderwerp. Hij had moeten zeggen 'Het grote probleem zijn niet de regels'. 04-04-2019 ED (Eindhovens Dagblad), p. 8.
04-04-2019 14:56 Anders: Taalverandering (in Engelse richting) 'Uitzondering is D66, die als vanouds geen mening heeft.' Zo mag het tegenwoordig misschien ook, maar ik zou toch liever lezen 'Uitzondering is D66, dat als vanouds geen mening heeft.' 04-04-2019 ED (Eindhovens Dagblad), p. 6