Zoek meldingen:

pagina 3 van 828, 8272 meldingen in totaal

gemeld op rubriek melding datum locatie
12-03-2021 10:26 Vreemde woorden Leonard Ornstein vergeleek de totstandkoming van een kabinet (veel partijen en partijtjes bijeenbrengen) met een bouillabaisse. Ornstein is lid van de Frans-Nederlandse Samenwerkingsraad. Niettemin sprak hij dat woord meermaals uit als boebajesse. 12-03-2021 NPO Radio1
09-03-2021 17:12 Anders: vraag Ik reken de NRC beide aan. 06-03-2021 Hieronder
06-03-2021 12:05 Anders: vraag Wat komt voor rekening van de NRC, de discongruentie, de typefout, of beide? 06-03-2021 hieronder
05-03-2021 14:43 Anders: opmerkelijke zin Grappig, in een artikel over de ondermaatse schrijfvaardigheid van kinderen: “De ontwikeling van de hoogst presterende groep blijven relatief gezien het meest achter.” De redacteur lijkt ook tot die groep te behoren. 05-03-2021 NRC
05-03-2021 10:31 Opvallende uitspraak “Vrouwelijke politica” en dan ook nog als meervoud bedoeld. 05-03-2021 Leonie Jansen op Radio 1
04-03-2021 17:51 Anders: Grammatica Zelfs Arnon Grunberg is de weg kwijt. Hij schrijft "ter land, ter zee en in de lucht". 04-03-2021 VPRO-gids #10, 6-12 maart 2021.
24-02-2021 15:08 Anders: spelling/hoofdletters In ons taalgebied gaat eens in de zoveel jaar de spelling van het Nederlands op de schop. Dat gebeurt door een commissie, waarin Nederland en Vlaanderen beide vertegenwoordigd zijn. Het is aan beide zijden van de grens uitdrukkelijk de wens dat de spelling in beide landen niet verschilt. Daarom ben ik in Vlaanderen altijd verbaasd over twee dingen: overal lees je apoteek, terwijl apotheek de correcte spelling is. Waarom doet men dat? Ook kennen we een spellingregel die zegt dat in een eigennaam met voorzetsels en of lidwoorden, deze met een onderkast geschreven moeten worden wanneer je voorletters of de voornaam gebruikt. Dus het is Jan van den Berg, maar de heer Van den Berg. In Vlaanderen legt men een enorme voorkeur voor kapitalen aan de dag. Enkele voorbeelden uit de Vlaamse politiek: Maarten De Veuster, Maaike De Vreese, Inez De Coninck, Freya Van den Bossche, Tine Van den Brande. Dan zwijg ik nog over de geapostrofeerde D, als verkorting van De, ook al met een hoofdletter. Gevolg is ook dat al die namen verkeerd worden gealfabetiseerd. Ik begrijp werkelijk niet waarom de Vlamingen zich niet aan de bilateraal overeengekomen spellingvoorschriften houden en dat ze bijgevolg hun eigen naam verkeerd spellen. 24-02-2021 overal in Vlaanderen
21-02-2021 13:17 Opvallende zinsconstructies “Dienstplichtigen zal dat een zorg zijn en doen gewoon wat ze wordt opgedragen”. Eerder in hetzelfde programma zei Jos Palm: “wij werden verboden”. Het meewerkend voorwerp is voor de presentatoren van OVT kennelijk voltooid verleden tijd. 21-02-2021 Radio 1
20-02-2021 10:50 Vreemde woorden De bakkerij Davelaar heeft zijn product jodenkoek omgedoopt tot Odekoek. Er was geen bezwaar van Joodse organisatie, maar toch. Ze hadden het plaatje eigenlijk compleet moeten maken door hun bedrijfsnaam te veranderen in Avelaar. 20-02-2021 kranten
18-02-2021 21:52 Anders: In het Nederlands kennen we een constructie waarbij het imperfectum wordt gebruikt om een voorwaardelijke wijs te maken: "Werkte hij, dan hoefde hij niet te bedelen". Soms wordt in zulk soort zinnen het werkwoord mogen gebruikt: "Mocht jij in Duitsland komen, neem dan een fles Rijnwijn mee". Opvallend is dat dat werkwoord mogen alleen in Nederland wordt gebruikt, in Vlaanderen gebruikt men moeten: "Moest jij in Duitsland komen, neem dan een fles Rijnwijn mee". 18-02-2021 overal