Zoek meldingen:

pagina 4 van 814, 8135 meldingen in totaal

gemeld op rubriek melding datum locatie
18-06-2020 23:47 Opvallende zinsconstructies Soms betreffen het tijdelijke stopzettingen, soms gaat het over grote sommen aan terugvorderingen. 18-06-2020 https://www.sp.nl/sites/default/files/meldpunt_onterecht_stopgezette_kinderopvangtoeslag.pdf
18-06-2020 18:07 Anders: Jahoor. Volledig: vol van leden, alle leden (delen, onderdelen) zijn voorhanden. M.a.w. compleet. Er zijn genoeg etymologiesites op internet... 18-06-2020 hieronder
18-06-2020 15:40 Vreemde woorden Kan iemand het bijzondere woord "volledig" van een etymologische verklaring voorzien? 18-06-2020
18-06-2020 15:37 Opvallende zinsconstructies Ik hoor steeds vaker "ik besef me" in plaats van "ik besef" of "ik realiseer me". Ik kan het niet helpen, maar dit irriteert me. 18-06-2020
18-06-2020 15:33 Anders: Excuses: het correcte in mijn bericht van 15.29 uur moet zijn "fikse buien". 18-06-2020
18-06-2020 15:31 Anders: Dialect Uit een briefje van de moeder van een leerlinge uit Rotterdam: "... daardoor kon zij niet op tijd in de les kaume ..." 18-06-2020 School
18-06-2020 15:29 Anders: Verkeerd bijvoeglijk naamwoord Ooit sprak een weerman over "felle buien". Sindsdien heb ik nooit meer het, correcte, "felle buien" gehoord. 18-06-2020 Weerbericht (Journaal)
18-06-2020 15:26 Anders: Woordverbastering Ooit heeft een nieuwslezer van het journaal "misdaden tegen de menselijkheid" gezegd. Daarna heb ik nooit meer het, correcte, "misdaden tegen de mensheid" gehoord. 18-06-2020 Journaal
18-06-2020 15:10 Ouderwetse woorden Het woord "nooddruftigen" is op enig moment in betekenis 180 graden gedraaid. Oorspronkelijk is de betekenis "Zij die de nood derven", ofwel: geen gebrek hebben; tegenwoordig worden "armen en nooddruftigen" in één adem genoemd als de mensen die wèl gebruik lijden. 18-06-2020 Radio nieuwsdienst / reportages op het Journaal
17-06-2020 19:25 Anders: Contaminatie Columnist Lotfi El Hamidi: "Nederland behoort tot een van de fijnste landen om geboren te worden". Onlangs maakte Pia de Jong dezelfde fout. 17-06-2020 NRC Handelsblad 17-06-2020