Zoek meldingen:

pagina 5 van 830, 8295 meldingen in totaal

gemeld op rubriek melding datum locatie
19-03-2021 09:53 Anders: uit het Engels Wat is er mis met het gebruik van het woord verwachten? Tegenwoordig is het altijd dat men iets niet zag aankomen als ze het niet verwacht hadden. 19-03-2021
15-03-2021 10:24 Anders: Vraag In de Volkskrant van vandaag stond een advertentie van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Pag 18. De ondertekening roept bij ons vragen op. Er staat: “Namens alle Nederlandse gemeenten”. Wij vragen ons af of er had moeten staan: “Mede namens alle Nederlandse gemeenten”. 15-03-2021 Volkskrant 15 maart 2021, pag 18
12-03-2021 17:07 Anders: Nederengels “Bed en breakfast” is de titel van het laatste boek van Ilja Gort. Zou de uitgever bang zijn geweest dat het met de titel “Bed and breakfast” voor een Engelstalig boek zou worden aangezien en door het Nederlandse publiek niet gekocht zou worden? Waarom dan niet tenminste “Bed & breakfast” ervan gemaakt? Dit doet overigens ook denken aan de aankondiging van het gelijknamige televisieprogramma, waarin “Bed” steevast wordt uitgesproken als in “ik ga naar bed”. 11-03-2021 Televisiereclame
12-03-2021 10:26 Vreemde woorden Leonard Ornstein vergeleek de totstandkoming van een kabinet (veel partijen en partijtjes bijeenbrengen) met een bouillabaisse. Ornstein is lid van de Frans-Nederlandse Samenwerkingsraad. Niettemin sprak hij dat woord meermaals uit als boebajesse. 12-03-2021 NPO Radio1
09-03-2021 17:12 Anders: vraag Ik reken de NRC beide aan. 06-03-2021 Hieronder
06-03-2021 12:05 Anders: vraag Wat komt voor rekening van de NRC, de discongruentie, de typefout, of beide? 06-03-2021 hieronder
05-03-2021 14:43 Anders: opmerkelijke zin Grappig, in een artikel over de ondermaatse schrijfvaardigheid van kinderen: “De ontwikeling van de hoogst presterende groep blijven relatief gezien het meest achter.” De redacteur lijkt ook tot die groep te behoren. 05-03-2021 NRC
05-03-2021 10:31 Opvallende uitspraak “Vrouwelijke politica” en dan ook nog als meervoud bedoeld. 05-03-2021 Leonie Jansen op Radio 1
04-03-2021 17:51 Anders: Grammatica Zelfs Arnon Grunberg is de weg kwijt. Hij schrijft "ter land, ter zee en in de lucht". 04-03-2021 VPRO-gids #10, 6-12 maart 2021.
24-02-2021 15:08 Anders: spelling/hoofdletters In ons taalgebied gaat eens in de zoveel jaar de spelling van het Nederlands op de schop. Dat gebeurt door een commissie, waarin Nederland en Vlaanderen beide vertegenwoordigd zijn. Het is aan beide zijden van de grens uitdrukkelijk de wens dat de spelling in beide landen niet verschilt. Daarom ben ik in Vlaanderen altijd verbaasd over twee dingen: overal lees je apoteek, terwijl apotheek de correcte spelling is. Waarom doet men dat? Ook kennen we een spellingregel die zegt dat in een eigennaam met voorzetsels en of lidwoorden, deze met een onderkast geschreven moeten worden wanneer je voorletters of de voornaam gebruikt. Dus het is Jan van den Berg, maar de heer Van den Berg. In Vlaanderen legt men een enorme voorkeur voor kapitalen aan de dag. Enkele voorbeelden uit de Vlaamse politiek: Maarten De Veuster, Maaike De Vreese, Inez De Coninck, Freya Van den Bossche, Tine Van den Brande. Dan zwijg ik nog over de geapostrofeerde D, als verkorting van De, ook al met een hoofdletter. Gevolg is ook dat al die namen verkeerd worden gealfabetiseerd. Ik begrijp werkelijk niet waarom de Vlamingen zich niet aan de bilateraal overeengekomen spellingvoorschriften houden en dat ze bijgevolg hun eigen naam verkeerd spellen. 24-02-2021 overal in Vlaanderen