Zoek meldingen:

pagina 7 van 779, 7781 meldingen in totaal

gemeld op rubriek melding datum locatie
12-09-2018 13:18 Anders: woordgeslacht Eva Cukier en Steven Derix over de Russische militaire inlichtingendienst GROe: Sinds de oprichting ... voert de GROe geheime operaties uit ... en is hij zeer actief ... Niet gehinderd door die tegenvallers zette de GROe haar operaties ... voort in andere landen. In 2016 zette het een gedurfde actie op touw ..." 12-09-2018 NRC Handelsblad, 11-09-2018
11-09-2018 16:15 Anders: wiens/wier Folkert Jensma, (oud-hoofd)redacteur van NRC Handelsblad, schrijft over "namen van individuen en families wiens verblijf en overtocht ...". 11-09-2018 NRC Handelsblad, 10-09-2018
10-09-2018 23:02 Anders: het kan altijd erger We kijken er al niet meer van op als Dafne Schippers na een teleurstellende race op tv zegt dat het 'gewoon kut' was. Je zou denken dat ze daarmee bedoelt dat het eigenlijk niet slechter had kunnen gaan. Maar het kan dus nog erger, zo blijkt uit een uitspraak van de grotendeels verlamde Gijs van Hoogstraten: "Ik had het idee dat veel mensen mijn situatie nog kutter vonden dan ikzelf." Het wachten lijkt op "het kutste is nog wel dat iedereen hierover valt." 31-08-2018 NRC
10-09-2018 14:01 Anders: grammatica Bauke Mollema en Laurens ten Dam, schrijft Hugo Camps, luidden "de heropleving van het Nederlandse cyclisme in. Daarbovenop werden ze een mythische dimensie toegedicht". 10-09-2018 NRC Weekend, 8 en 9 september 2018
08-09-2018 15:19 Opvallende zinsconstructies "Door de Hunze, kalme kinderrijke niets-aan-de-hand nieuwbouwwijk, vervolgt de fietstocht naar Beijum." ('vervolgen' wordt hier intransitief, in de betekenis 'doorgaan', gebruikt). Het WNT geeft die betekenis wel (nr. 10), maar noemt die 'verouderd'. 22-07-2017 http://www.dvhn.nl/groningen/Gescheiden-werelden-in-een-bruisende-stad-22378279.html
07-09-2018 22:17 Opvallende zinsconstructies Op het NOS-journaal kwam een Rotterdamse politieman aan het woord die vertelde na een telefoontje te hebben "kunnen lokaliseren waar de container zich bevond." 07-09-2018 NOS-journaal
05-09-2018 14:40 Anders: overtreffende trap @03-09-2018, 21:59 en 22:03: zou de reageerder -afgezien van de inhoud- ook zeggen: "Ten Broeke behoorde tot de gezienste leden van de Kamer"? 03-09-2018
04-09-2018 10:23 Opvallende uitspraak Nieuw fenomeen: transgenderisme in de taal: 'Chipfabrikant Intel lijkt haar voortrekkersrol als het gaat om de EUV-technologie van ASML op te geven.' 04-09-2018 ED (Eindhovens Dagblad), p.6 Regio
03-09-2018 22:03 Anders: Daarover kun je van mening verschillen. Bij sommige adjectieven zijn de trappen met meer en meest best toelaatbaar en soms zelfs te verkiezen. 03-09-2018 hieronder
03-09-2018 21:59 Opvallende zinsconstructies @ 03-09-2018 20:33: het moet natuurlijk zijn: een van de ervarenste. 03-09-2018 hier