Zoek meldingen:

pagina 6 van 832, 8320 meldingen in totaal

gemeld op rubriek melding datum locatie
02-05-2021 15:04 Anders: Ik weet dat niet zo zeker. Maar als u gelijk heeft, dan geldt des te meer de oproep van de persoon die het draadje begon: "Microbioloog, blijf bij je lab". Het is toch te treurig voor woorden dat men iemand die de portee van woorden niet kent in een krant laat schrijven. 02-05-2021 hieronder
02-05-2021 14:08 Anders: woordgebruik @20-04-2021, 11:29: u heeft ook gelijk. Waar ‘alooi’ stond, had niet ‘allooi’ moeten staan, maar bijv. ‘signatuur’. Op dit punt ben ik echter geneigd het voor Rosanne Hertzberger op te nemen. Ik denk dat haar keuze eerder voortvloeit uit haar gebrekkige taalinzicht dan uit kwade bedoelingen. 29-04-2021
02-05-2021 14:01 Opvallende zinsconstructies @29-04-2021, 12:05: u heeft natuurlijk gelijk. De woordspeling aan het slot was een beetje prikkelend bedoeld. Maar als u vindt dat ook niet-politici, -juristen en -economen hun mening moeten kunnen geven over zaken waar ze geen verstand van hebben, heb ik daar weer wat meer moeite mee. En wat de correctieprocedure van de NRC betreft: die is er gewoon niet of nauwelijks en ik denk ook niet dat die er ooit zal komen. Zelfs van correcties die lezers aandragen, wordt in veel gevallen geen gebruik gemaakt. 29-04-2021
29-04-2021 12:05 Opvallende zinsconstructies N.a.v. 28-04-2021 22:46: het lijkt mij juist heel goed dat ook niet-politici, -juristen en -economen hun mening geven over zaken die iedereen aangaan. Politici, economen en juristen geven maar al te vaak hun mening over zaken waar zij geen verstand van hebben. Als NRC een goede correctieprocedure zou hebben zouden fouten als die van Rosanne Hertzberger niet in de krant verschijnen. 29-04-2021 Dit meldpunt
29-04-2021 11:28 Anders: woordgebruik Goede waarneming. Mij valt in de woorden: "van christelijk of seculier alooi", niet alleen de spelfout op. Allooi wordt in een soortgelijke zin altijd negatief bedoeld. Dan is het wel opvallend om het aan christelijk te koppelen. Zou je daar Joods schrijven bijvoorbeeld, dan zou men er schande van spreken, en terecht. Maar in sommige kringen is het kennelijk bon ton om het christendom en passant als iets doms of verachtelijks voor te stellen. 29-04-2021 hieronder
28-04-2021 22:46 Opvallende zinsconstructies “Een ieder die hoort hoe ernstig deze gezinnen werden beschadigd door het gebrek aan bescherming, erkenning en rechtvaardigheid in de school, weet dat deze mensen noch hun kinderen het misbruik niet uit hun duim hebben gezogen.” Kennelijk lastig voor Rosanne Hertzberger, het juiste gebruik van ‘noch’. En verderop: “van christelijk of seculier alooi”. Al eerder werd haar gebrekkige taalbeheersing hier gesignaleerd. Microbioloog, blijf bij je lab! 24-04-2021 NRC Opinie & Debat
25-04-2021 23:04 Anders: verhoudingen “De voordelen van vaccinatie wegen op tegen de nadelen” horen we dezer dagen de ene viroloog na de andere epidemioloog zeggen. Dat wekt de suggestie dat ze ongeveer even groot zijn. Maar zo is het niet. De voordelen overtreffen de nadelen veruit. Dat zouden ze dus moeten zeggen. Ook zouden ze kunnen zeggen dat de nadelen niet opwegen tegen de voordelen. Mij klinkt dat een stuk geruststellender in de oren. 25-04-2021 Radio en tv
23-04-2021 10:41 Anders: Ergernissen 'Naar de toekomst toe' is één van mijn grootste ergernissen, maar onlangs hoorde ik iemand op de radio tot twee keer toe 'naar het verleden toe' zeggen. Hoe krijg je dat in hemelsnaam uit je strot? 'Naar' blijkt intussen ook alle andere voorzetsels te vervangen, want men heeft geen respect meer voor de politie, maar naar de politie toe. Of men heeft begrip naar iets toe. Ooit hoorde ik de West-Vlaamse gouverneur 'naar windstoten toe' zeggen. Het zijn moeilijke tijden voor taalliefhebbers! 23-04-2021 VRT 1
20-04-2021 09:47 Nieuwe woorden Ik ken nep alleen als substantief: dat horloge is nep. Ook wel gekoppeld met het betrokken woord: een nephorloge. Maar nu lees ik kort achter elkaar nep als adjectief, keurig verbogen: Een neppe telefoon, een neppe pilaar. 20-04-2021 diverse
18-04-2021 11:57 Anders: Grammatica In haar gedicht Zonnepanelen op zee schrijft Marlies ter Voorde: "... Wanneer dit plan echt door zal gaan / Ter heil van onze aarde". 18-04-2021 NRC Weekend, deel Wetenschap, 17/18-04-2021